تلاش شبانه روزی ۴۵ نفر برای ۴۵ دقیقه برنامه

پشت صحنه نیمروز امروز ضبط شد. هم در استودیو و هم در دفتر برنامه؛ امین آذری و همکار تصویربردارش از فضای پشت صحنه برنامه ضبط کردند. از هیاهوی پشت دوربین ها در استودیو، از داد و بیداد های حامدجوادزاده سرِ من به خاطر روی ال سی دی بردن عکس های محمدطاهری و حاج منصور، از […]