تلاش شبانه روزی ۴۵ نفر برای ۴۵ دقیقه برنامه

پشت صحنه نیمروز امروز ضبط شد. هم در استودیو و هم در دفتر برنامه؛ امین آذری و همکار تصویربردارش از فضای پشت صحنه برنامه ضبط کردند.
از هیاهوی پشت دوربین ها در استودیو، از داد و بیداد های حامدجوادزاده سرِ من به خاطر روی ال سی دی بردن عکس های محمدطاهری و حاج منصور، از استرس های علی زاهدی در اتاق رژی؛ از بی خیالی تصویربرداران محترم در همه حالات برنامه!  از آرامش علی ضیا در فواصل بین آیتم ها؛ از جو شلوغ و پرهیاهوی داخل دفتر، از خواب ظهرگاهی علی ضیا، از مهمانان مختلف دفتر که هر روز یک نفر به یک بهانه ای مهمان جمع می شود، از حسین زاهدی پسرک بانمک تهیه کننده برنامه! از محمد رفیعی و تیکه های کوتاه اما خوشمزه ش، از باکس تدوین و شوخی های مختلف تدوینگران با هم، از تلفن حرف زدن های بی وقفه حامدجوادزده، از تیکه باران کردن اعضای دفتر توسط مجتبی آذری، از… از همه جا؛ شنبه ۸ مرداد پشت صحنه ی برنامه نیمروز را از دست ندهید.