یک روایت خیلی معتبر از نمایشگاه کتاب

یک روایت خیلی معتبر از نمایشگاه کتاب

60 0

نمایشگاه کتاب

مهدی صالح پور هستم نویسنده و روزنامه نگار در تلویزیون و مطبوعات؛ دانشجوی کارشناسی ارشد تهیه کنندگی تلویزیون و کارشناس روابط عمومی!

مطالب مشابه

59 176

0 13

12 0